Tullverket

2017-06-08

Nyhet

Antidumpning, Bioetanol från USA

Giltigheten löper snart ut

Om ingen översyn inleds, upphör antidumpningsåtgärderna på import av
Bioetanol med ursprung i Amerikas förenta stater den 24 februari 2018. (EUT C 180/2017)

Läs mer i EUT (2017/ C 180/ 08)