Tullverket

2017-09-21

Nyhet

Antidumpning, Biodiesel från Argentina och Indonesien

Ändring om införande av slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag

Den 18 september 2017 ändrades genomförandeförordning (EU) nr 1194/2013 om införande av slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av biodiesel med ursprung i Argentina och Indonesien.
Tabellen över de slutgiltiga antidumpningstullsatser som ska tillämpas ska ersättas med tabell i denna förordning. Tullsatser enligt tilläggskod B782-792 samt B999 ska tillämpas. Kommissionens förordning (EU) 2017/1578. (EUT L239 /2017)

Läs mer i förordningen 2017/1578