Tullverket

2018-05-30

Nyhet

Antidumpning, biodiesel från Argentina och Indonesien

Återupptagande antidumpningsundersökning

Enligt ett tillkännagivande i EU:s officiella tidning nr C181/2018 baserat på EU-tribunalens domar gällande de antidumpningstullar som tagits ut för biodiesel med ursprung i Argentina och Indonesien kan dessa komma att återbetalas. Återbetalningen och eftergiften gäller biodiesel som tillverkats av 13 exporterande tillverkare (se bilaga i tillkännagivandet). Återbetalning eller eftergift kan sökas hos Tullverket.

Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 och 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 och 1518 00 91 30), ex 1518 00 95 (Taric-nummer 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 och 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 och 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 och 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 och 2710 19 47 30), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (Taric-nummer 3824 99 92 10, 3824 99 92 12 och 3824 99 92 20), 3826 00 10 och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 och 3826 00 90 30).

Samtidigt återupptar kommissionen antidumpningsundersökningen rörande import av biodiesel med ursprung i Argentina och Indonesien som lett till antagandet av den ursprungliga förordningen och avslutar den pågående översynen med avseende på Indonesien. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen.

Läs mer i EUT C181/2018