Tullverket

2018-05-25

Nyhet

Antidumpning, biodiesel från Argentina

Inledande antisubventionsundersökning

Den 31 januari 2018 inleddes en antisubventionsundersökning av importen av fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor framställda genom syntes och/eller vätebehandling, av icke-fossilt ursprung, i ren form eller i en blandning med ursprung i Argentina. Den 24 maj 2018 meddelades i EUT att från och med den 25 maj 2018 åläggs tullmyndigheterna att under nio månader registrera importen för eventuellt retroaktivt uttag av utjämningstull.

Läs mer i förordning 2018/756