Tullverket

2018-01-31

Nyhet

Antidumpning, biodiesel från Argentina

Inledande antisubventionsundersökning

Den 31 januari 2018 inleddes en antisubventionsundersökning av importen av biodiesel med ursprung i Argentina. Icke-närstående importörer som önskar delta och ingå i urvalet vid undersökningen ska anmäla sig till Kommissionen inom 15 dagar (se punkt 5.2.2). Anmälningsblankett finns i bilaga II.

Läs mer i EUT 2018/C34