Tullverket

2017-09-28

Nyhet

Antidumpning, bariumkarbonat från Kina

Slutgiltig antidumpningstull

Den 28 september 2017 infördes slutgiltig antidumpningstull på importen av bariumkarbonat, som innehåller mer än 0,07 viktprocent strontium och mer än 0,0015 viktprocent svavel, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2836 60 00 (Taric-nummer 2836 60 00 10), med ursprung i Kina.

Läs mer i förordningen 2017/1759