Tullverket

2018-06-11

Nyhet

Antidumpning

Ändring av grundförordningarna för antidumpnings- och utjämningstull

Genom förordning (EU) 2018/825 ändras förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen.
Ändringarna innebär bland annat en förbättrad öppenhet genom att kommissionen före införandet av provisoriska antidumpningstullar informerar på sin webbplats om avsikten att införa antidumpningsåtgärder samt att information ska gå ut till berörda parter innan införandet. En hjälpcentral ska inrättas av kommissionen för små och medelstora företag för att ge allmän information, förklaringar om förfarande och till exempel hur ett klagomål inges. Tiden för inom när en antidumpningsundersökning ska avslutas kortas ned från 15 till 14 månader.
Kommissionen gör ett tillägg och för in att en antidumpningstull också får införas för en dumpad produkt som importeras till en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning på en medlemsstats kontinentalsockel eller i den exklusiva ekonomiska zon som angetts av en medlemsstat enligt Förenta nationernas havsrättskonvention.

Läs mer i förordningen 2018/825