Tullverket

2016-05-04

Nyhet

Aktiv förädling restitution och bearbetning under tullkontroll har upphört

Efter den 1 maj är det inte längre möjligt att anmäla varor till aktiv förädling restitution och bearbetning under tullkontroll, dvs det kommer inte längre vara möjligt att använda förfarandekod 41 och 91 som förstakod.

I TDS är det inte längre möjligt att använda kodkombinationer som börjar på 41 och 91 efter den 30 april.

Koderna 41 och 91 kommer efter 1 maj endast att kunna användas som andrakod för att avsluta ett förfarande som påbörjats före 1 maj.

Övergångsproblematik för Aktiv förädling
När taxebestämmande datum på den förenklade deklarationen med aktiv förädling, (förfarandekod 37:1 som börjar på 51) är till och med den sista april, måste ni skicka in den kompletterande deklarationen på papper precis som innan. Däremot för förenklade deklarationer med taxebestämmande datum från och med 1 maj och framåt kan ni skicka in den kompletterande deklarationen elektroniskt.

Fakta

Målet med EU:s nya tullagstiftning är att harmonisera EU:s tullhantering som i förlängningen ska ge en enklare, billigare och snabbare tullhantering. Förändringsarbetet består av tre delar: ny lagstiftning, nya IT-system och standardiserade arbetsprocesser. Syftet är att förenkla lagstiftningen och administrationen kring tullhantering, både ur företagens och tullmyndigheternas perspektiv. Utgångspunkten är att all hantering ska ske elektroniskt. Förändringarna kommer att ske stegvis, med ambitionen att allt ska vara på plats senast vid utgången av år 2020.