Tullverket

2016-04-06

Nyhet

7 april – nya valideringar i TDS import- och exportsystem

Här följer en påminnelse om att torsdag 7 april genomförs ytterligare valideringar mot Tulltaxans åtgärder.

Inom kort införs ytterligare valideringar mot Tulltaxans åtgärder. Det innebär att du som deklarant måste ta ställning om varan omfattas eller inte omfattas av åtgärden och därmed deklarera en dokumentkod. Det är inga nya åtgärder, förutom åtgärd 713, som tillkommit utan dokumentkoderna har kunnat deklarerats sedan tidigare och Tullverket har tagit emot men inte validerat dem. Anledningen till de nya valideringarna är driftsättningen av en ny systemutgåva av TDS. Förändringarna genomförs den 7 april. TullSvar har därför utökat sina öppettider – den 7 april är man tillgänglig till klockan 19 och den 8 april till klockan 17.

Nya åtgärder vid import

Åtgärd 705, Import av varor för tortyr och förtryck            
Här ska du deklarera dokumentkod C064 om varan omfattas av åtgärden och du har tillstånd för import. Om det är en annan vara än vad som beskrivs i TR-fotnoterna till åtgärden ska du deklarera dokumentkod Y904. Om du inte deklarerar någon av dessa dokumentkoder får du inte importera varan och deklarationen kommer att avvisas.

Åtgärd 713, Importkontroll av genetiskt modifierade organismer (GMO) och produkter som innehåller genetiskt modifierade organismer 
Här är det flera dokumentkoder att ta ställning till. Först måste du ta ställning till om varan är en genetiskt modifierad produkt eller innehåller genetiskt modifierade organismer. Om varan inte innehåller detta, deklarerar du dokumentkod Y062 där du intygar att varan inte innehåller, består av eller har framställts av ris. Däremot om varan omfattas av åtgärden krävs ett tillstånd till import. Har du tillstånd ska du deklarera dokumentkod C678, gemensam handling vid införsel (CED). Varorna kräver i så fall även dokumentkod N853, gemensam veterinärhandling vid införsel (CVED). Om du deklarerar annat ursprung på varan än Kina, ska du intyga att varan inte avsänts från Kina med Y063. Om relevanta dokumentkoder saknas kommer importdeklarationen att avvisas.

Åtgärd 724, Importkontroll av fluorerade växthusgaser
Vissa varukoder har enbart en dokumentkod, Y926 för varor som inte berörs av importförbud mot fluorerade växthusgaser. Andra varukoder kräver att du väljer mellan dokumentkod Y053, varor som inte omfattas av märkningskraven och Y054, varor som omfattas av märkningskraven  i enlighet med artikel 12.1  i förordning (EU) nr 517/2014. I vissa fall är det alltså importförbud och i andra fall krävs olika märkningskrav eller så omfattas inte dessa varor av märkningskraven. Saknas någon av dessa dokumentkoder kommer importdeklarationen att avvisas. 

Åtgärd 745, Importkontroll av päls av hund och katt
Det krävs en dokumentkod, Y922 för att intyga att varan inte omfattas av importförbudet. I annat fall är import förbjuden och deklarationen avvisas.

Åtgärd 746, Importkontroll av sälprodukter     
Det finns flera dokumentkoder du ska ta ställning till när du importerar sälprodukter. C679 intyg för sälprodukter utfärdats av ett godkänt organ, C680 Skriftlig importanmälan med uppgifter om var produkterna förvärvats (sälprodukt), C683 Europeiska Unionen - Intyg för sälprodukter som härrör från jakt som bedrivs av Inuiter eller andra ursprungsbefolkningar för saluförande på unionsmarknaden eller Y032 Andra varor än de sälprodukter som anges i förordningen. Om relevanta dokumentkoder saknas kommer importdeklarationen att avvisas.

Nya åtgärder vid export

Åtgärd 706, Varor för tortyr och förtryck exportförbud                   
Du ska deklarera antingen dokumentkod C064 Tillstånd för export av varor som kan användas för tortyr eller Y904 Andra varor än de som beskrivs i TR-fotnoterna till åtgärden. Saknas relevant dokumentkod avvisas exportdeklarationen.

Åtgärd 708, Varor för tortyr och förtryck, exportrestriktioner    
Det finns olika kombinationer av dokumentkoder för denna åtgärd. Antingen E990 Exporttillstånd för varor som kan användas för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller Y906 Andra varor än de som beskrivs i TR-fotnoterna till åtgärden. Det kan även vara Y907 Varor som kommer att användas av en medlemsstats militära eller civila personal, om denna deltar i en fredsbevarande eller konflikthanterande styrka som har sänts ut av EU eller FN i ett tredjeland, eller i en försvarsverksamhet som grundar sig på avtal mellan medlemsstater och tredjeländer, eller Y908 Export till följande av medlemsstaternas territorier: Grönland, Nya Kaledonien och tillhörande områden, Franska Polynesien, de franska sydliga och antarktiska territorierna, Wallis- och Futunaöarna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Büsingen, förutsatt att varorna används av den myndighet som ansvarar för att lagarna efterlevs i både bestämmelselandet eller territoriet och i den medlemsstat som är moderland. Om relevanta dokumentkoder saknas kommer exportdeklarationen avvisas.

Åtgärd 718, Exportkontroll för lyxvaror
Denna åtgärd kommer bara ifråga vid export av vissa varor till Nordkorea eller Syrien. Vissa varukoder har, när bestämmelselandet är Syrien, även värdevillkor. I de fall värdet överskrids ska dokumentkoder deklareras annars inte. Här ska du välja bland dokumentkod C052 Exporttillstånd för varor och teknik som omfattas av restriktioner, Y920 Andra varor än de som beskrivs i de fotnoter som är knutna till åtgärden, eller Y921 Varor som inte omfattas av förbudet
                                                                                       
Åtgärd 740, Exportkontroll av päls av katt och hund 
Denna åtgärd kräver att man deklarerar dokumentkod Y922 där du intygar att det är en annan vara än päls av katt och hund. Saknas dokumentkoden avvisas varan och export är inte tillåten.