Tullverket

På tullverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Jag förstår
Tullverkets logotyp. Tillbaka till startsidan

Frågor och svar för privatpersoner

Här kommer ett urval av de vanligaste frågorna som ställs av privatpersoner som ska resa till eller från Sverige. Frågorna är uppdelade i kategorier med snabbvalslänk till en specifik kategori.

Ta med alkohol hem från ett annat land

Jag ska åka till Polen och undrar hur mycket alkoholdrycker jag får ta med mig när jag kommer hem?

När du kommer som resande från ett annat EU-land till Sverige får du skattefritt ta med dig alkoholdrycker för privat bruk

 • om du själv handlat dem
 • om du ska använda dem för ditt eget eller familjens personliga bruk
 • om du personligen transporterar, reser med varorna från det andra EU-landet till Sverige
 • om du har fyllt 20 år.

Vid bedömningen av vad som är privat bruk är det syftet med din införsel av varan som är avgörande. Det är inte enbart mängden alkohol som är avgörande.

Kan jag låta en vän handla alkohol åt mig i ett annat EU-land?

Ja, men tänk bara på att då gäller samma villkor för införsel som när du beställer alkohol från ett annat land, det vill säga att du som köpare har anmält införseln till Skatteverket och ställt säkerhet innan alkoholen förs in i Sverige.

Jag ska ha fest. Hur mycket alkohol får jag ta med mig från Tyskland?

När det gäller införsel av alkohol från andra EU-länder för dig som reser till Sverige, gäller skattefrihet om alkoholen är avsedd för privat bruk, d.v.s. för din eller din familjs* personliga bruk.

Vid bedömningen om varorna är avsedda för din eller din familjs personliga bruk gör Tullverket en helhetsbedömning där framför allt följande beaktas:

 • Du ska ha fyllt 20 år.
 • Du ska själv ha handlat alkoholen och transportera/resa med varorna från det andra EU-landet till Sverige.
 • Mängden alkohol.

Mängden alkohol är inte ensam avgörande vid bedömningen av om alkoholen är avsedd för privat eller kommersiellt ändamål. Tullverket gör en helhetsbedömning av omständigheterna. Förvaltningsdomstolarna har dock i flera avgöranden uttalat att mängden alkohol är en viktig omständighet vid bedömningen av om alkoholen är avsedd för privat bruk.

Till ledning för bedömningen utgår Tullverket från följande referensnivåer,

 • 10 liter spritdrycker
 • 90 liter vin
 • 110 liter öl

Om den införda mängden alkohol överstiger dessa referensnivåer är det du som för in varorna som ska visa att mängden alkoholen är rimlig för din eller din familjs personliga bruk, det vill säga privat bruk. För att du ska kunna visa att att alkoholen är rimlig för privat bruk krävs att du kan lämna preciserade och kontrollerbara uppgifter om syftet med alkoholinförseln. Annars kan alkoholen beslagtas för brottsutredning eller omhändertas för skatteutredning.

* Familj avser närmast anhörig som du bor i samma hushåll med (till exempel hustru eller man). Tullverket hänvisar till en dom från Hovrätten i Skåne och Blekinge från den 20 april 2006 (mål nummer B2328-04). I avsaknad av dom från Högsta domstolen betraktas den som prejudicerande.

Det är den enskilde tulltjänstemannen som gör bedömningen vid gränspassagen om det är troligt att alkoholen är för eget bruk eller är att anse som kommersiell införsel.   

Det går alltså inte att få något förhandsbesked från Tullverket om en införsel av alkohol är att anse som införsel för eget eller kommersiellt bruk!

Jag ska åka till Turkiet på semester och undrar hur mycket sprit jag får ha med mig när jag kommer hem?

När du kommer som resande från ett land utanför EU får du tull- och skattefritt ta med dig en resanderanson* med alkoholdrycker under förutsättning:

 • att du själv har köpt dem
 • att du ska använda dem för ditt eget eller din familjs personliga bruk
 • att du personligen transporterar dem, till exempel i ditt bagage
 • att du har fyllt 20 år.

Är du bosatt i Sverige har du bara rätt till en tull- och skattefri resanderanson om din

 • inresa sker med flyg i reguljärtrafik eller
 • utlandsvistelsen varat längre än 20 timmar

*Resanderansonen är:

 • 1 liter spritdryck eller 2 liter starkvin (inklusive mousserande vin) och
 • 4 liter vin
 • 16 liter öl

Du får ta med dig övriga varor för maximalt värde på 4 300 kronor om du reser med ett kommersiellt fartyg eller flyg. Åker du på annat sätt så är det för maximalt 3 000 kronor som du inte får överstiga utan att betala tull och skatt. I detta belopp ingår samtliga varor (utom sprit och vin) som du köpt under resan.

Kan jag handla dubbel ranson?

Om du kommer som resande direkt från tredjeland till Sverige kan du i vissa fall få ta in "dubbel ranson". Med "dubbel ranson" menas att du kan ta med både alkohol köpt i annat EU-land och taxfreeranson samtidigt.

Ett exempel på en sådan resa är om du åker från Finland via Åland till Sverige. Åland är räknas som ett land utanför EU.
 
I Finland har du köpt beskattad sprit. På färjan, via Åland till Sverige, köper du din taxfreeranson som är 1 liter sprit eller 2 liter starkvin (och mousserande) samt fyra liter vin. För starköl är begränsningen 16 liter. Du får ta med dig övriga varor för maximalt värde på 4 300 kronor om du reser med ett kommersiellt fartyg eller flyg. Åker du på annat sätt så är det för maximalt 3 000 kronor som du inte får överstiga utan att betala tull och skatt. I detta belopp ingår samtliga varor (utom sprit och vin) som du köpt under resan.
 
När du kommer till Sverige måste du kunna styrka att den kvantitet som du har med dig utöver taxfreeransonen är köpt inom EU. Det gör du med ett inköpskvitto eller annan handling som styrker var och när du har köpt varan.


Köpa med varor hem från ett annat land

Jag ska åka till ett land utanför EU på semester och tänker köpa med mig varor hem. Behöver jag betala tull och moms för mina varor?

Om inresan till Sverige sker med flyg eller färja i kommersiell trafik får du tull- och skattefritt ta med dig varor för 4 300 kronor. Om inresan sker på annat sätt kan du ta med dig varor för 3 000 kronor utan att betala några avgifter. Du måste själv föra varorna över gränsen.

Förutom ovanstående varor får du tull- och skattefritt ta med:

 • 1 liter spritdryck eller 2 liter starkvin (inklusive mousserande vin)
 • 4 liter vin
 • 16 liter starköl
 • 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror.

Om du är bosatt i Sverige och reser med färja från Åland eller Norge måste du ha varit utomlands i minst 20 timmar för att få ta med dig alkoholdrycker och tobaksvaror tull- och skattefritt om inte varorna har beskattas där.

Jag ska åka till Japan och köpa en videokamera där, är det fritt att ta med den hem till Sverige?

Du får ta med dig övriga varor för maximalt värde på 4 300 kronor om du reser med ett kommersiellt fartyg eller flyg. Åker du på annat sätt så är det för maximalt 3 000 kronor som du inte får överstiga utan att betala tull och skatt. I detta belopp ingår samtliga varor (utom sprit och vin) som du köpt under resan.

Får jag ta med mig ett par ljusstakar av elfenben som jag köpt på marknad i Afrika?

Nej, det är en produkt av utrotningshotade djur (CITES) och det är förbjudet att både importera och exportera sådana saker utan tillstånd.

Jag ska åka till Australien och ta dykcertifikat. Dykarutrustningen ska jag köpa där och använda vid min utbildning. Måste jag betala några avgifter för den då jag kommer hem igen trots att utrustningen är använd?

Nu ska du åka till ett land utanför EU, vilket innebär att allt som du handlar (förutom sprit, vin och tobak) får tas in i Sverige utan avgifter om värdet inte överstiger 4 300 kronor om du reser med ett kommersiellt fartyg eller flyg. Åker du på annat sätt så är det för maximalt 3 000 kronor som du inte får överstiga utan att betala tull och skatt. I detta belopp ingår samtliga varor (utom sprit och vin) som du köpt under resan.  Det innebär att om din dykarutrustning kostar mer så måste du betala införselavgifter som baseras på inköpsvärdet på din utrustning.

Får jag ta med mig fågelprodukter från Asien när jag åker hem efter min semester?

På grund av fågelinfluensa i bland annat Asien har EU-kommissionen beslutat om vissa skyddsåtgärder och restriktioner från de länder som är drabbade av fågelinfluensa. Skyddsåtgärderna kan variera beroende från vilket land produkterna eller fåglarna kommer.

Om jag är osäker på vad jag får föra in i Sverige efter min utlandsresa, ska jag ändå välja den gröna/blå gången eller filen?

Om du är osäker på vad du får ta med dig ska du alltid välja den röda gången eller filen.

Om du väljer den gröna/blå gången eller filen och ertappas med vara som inte fritt får införas kan du bli misstänkt för brott mot smugglingslagen. Då kan varan beslagtas och du riskerar böter eller fängelse.

Om du valt den röda gången eller filen riskerar du inte att bli misstänkt för brott mot smugglingslagen utan får istället möjlighet att betala införselavgifter om såna är aktuella. Om varan du har med dig inte får införas ges du möjlighet att återutföra varan eller överlåta den till Tullverket.

Beställa alkohol från ett annat land

Är det tillåtet att köpa alkohol via internet?

Svar: Det är tillåtet att beställa alkohol via internet, från ett annat EU-land.

Svensk skatt ska betalas*, annars omhändertas alkoholen av Tullverket för skatteutredning. Vid distansförsäljning, det vill säga när säljaren anger att transport är inkluderad i priset på varan gäller följande.

 • Svensk skatt ska betalas av säljaren om alkoholen transporteras av säljaren eller någon som säljaren anlitar, se vidare broschyren ”Distansförsäljning av punktskattepliktiga varor till Sverige (SKV 535)” som finns på Skatteverkets webbplats.

I de fall köparen på egen hand bokar eller beställer transporten av alkoholen till Sverige, genom exempelvis ett transportföretag, gäller följande.

 • Köparen ska betala svensk skatt på alkoholen. Köparen måste, innan varorna börjar transporteras från det andra EU-landet, anmäla varorna till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på alkoholvarorna, se vidare i broschyren ”Privatinförsel av alkoholvaror och tobaksvaror (SKV 540)” som finns på Skatteverkets webbplats.

* Observera att svensk skatt, vid beställning på internet, ska betalas oavsett mängden alkohol.

Jag har beställt alkohol från en transportör som säger att Tullverket har omhändertagit varorna, vad händer nu?
Svar: Du ska inte göra någonting. Varorna är under skatteutredning och du kommer att få ett brev från Tullverket.
 
Får jag beställa alkoholvaror via internet för personligt brukfrån ett annat EU-land?
Svar: Ja, under förutsättning att du gör en anmälan och ställer säkerhet till Skatteverket. Det ska ske innan varorna transporteras från det andra EU-landet.
 
Vad händer om jag inte anmäler och ställer säkerhet men ändå beställer alkoholvaror via internet?
Svar: Om transporten med alkoholvarorna påträffas, beslutar Tullverket att omhänderta alkoholvarorna. Den skattskyldige påförs sedan beslut om skatt (alkoholskatt) samt ett transporttillägg som är 20 procent av alkoholskatten.
 
Vad händer när jag har betalat in alkoholskatten?
Svar: Beslutet om omhändertagande av alkoholvarorna upphävs. Den som gör anspråk på varorna (skattskyldig/mottagaren) ansvarar för att de hämtas hos Tullverket. Om du har beställt alkoholvaror inklusive transport, bör du göra upp med transportören om vem som ska hämta alkoholvarorna. Om transportören hämtar ska du ge denne en fullmakt.

Vad händer om jag inte betalar in alkoholskatten och transporttillägget?
Svar: Har skatten inte betalats inom en månad, ansöker Tullverket om att få förstöra alkoholvarorna.

Observera!
Skyldighet att betala skatt och transporttillägg kvarstår, oavsett om alkoholvarorna har förstörts eller inte.
 
Vad händer med mina alkoholvaror om jag har anmält och ställt säkerhet till Skatteverket?
Svar: Påträffar Tullverket en sändning med alkoholvaror som är anmäld till Skatteverket och säkerhet ställd upphävs omhändertagandet omedelbart. Varorna återställs till transportören.
 
När alkoholvarorna har förts in till Sverige ska alkoholskatten redovisas. Detta görs genom att en deklaration lämnas in till Skatteverket. Deklarationsblanketten skickas ut från Skatteverket då anmälan och säkerhet för skattens betalning mottagits. Deklarationsblanketten ska vara Skatteverket tillhanda senast 5 dagar efter den dag då varorna fördes in till Sverige.

Vem betalar skatt när säljaren ordnar transporten?

När du köper beskattade alkoholvaror från ett annat EU-land för ditt eller din familjs personliga bruk och säljaren ombesörjer transporten (distansförsäljning) är säljaren skattskyldig.
 
Skattesatser och mer information finns på Skatteverkets webbplats.

Ta med tobak hem från ett annat land

Får jag ta med mig snus till Tyskland?

Det är tillåtet att ta med sig snus från Sverige till annat EU land så länge det är för ditt eget bruk eller som gåva till annan för personligt bruk. Tänk på att vissa länder kan ha egna regler om införsel av snus, så om du är osäker ta kontakt med landets ambassad eller uppsök tullen vid din ankomst.

Jag ska åka på semester till Tallin i Estland. Hur mycket cigaretter får jag ta med mig hem utan att behöva betala några avgifter?

Eftersom Estland tillhör EU så finns det ingen egentlig begränsning så länge cigaretterna är avsedda för dig själv eller din familj. Tänk på att du måste vara 18 år fyllda för att få ta med dig tobaksvaror till Sverige!

Får jag beställa cigaretter från ett annat EU-land via internet?

Du som fyllt 18 år får beställa cigaretter från ett annat EU-land via internet.

Punktskatt ska betalas till Skatteverket i Sverige.
Köper du tobaksvaror från ett annat EU land och säljaren eller någon för hans räkning transporterar varorna kallas detta för distansförsäljning. Vid distansförsäljning är det säljaren som ska betala punktskatten.
 
Om du som köpare ordnar hela affären själv ska du betala punktskatten. Du ska ställa en säkerhet för införseln hos Skatteverket och ett bevis på detta ska följa med transporten.
 
I båda fallen ska ett ledsagardokument följa med. Finns inte dessa dokument med vid transporten kan Tullverket ta hand om varan för att utreda vem som är skattskyldig.  Ansvarig är Skatteverkets enhet i Ludvika  0771-567 567.

Särskilda regler för ombordanställd

Jag arbetar som flygvärdinna och reser mellan Sverige och Nordamerika i tjänsten, får jag ta med mig några varor hem som jag köpt där vid resa?

En ombordanställd som reser från ett icke EU land får fritt ta med sig sitt personliga bagage, när detta tillfälligt förs in eller återinförs efter en tillfällig utförsel, samt för 100 cigaretter eller 20 cigarrer eller 20 cigariller eller 100 gram röktobak.

För att skattefritt få ta in en "resanderanson" det vill säga
- 1 liter sprit eller 2 liter starkvin
- 4 liter vin och
- 16 liter starköl
- 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak eller en
proportionell blandning av dessa tobaksvaror, samt övriga varor upp till ett värde av 4.300 SEK (430 euro) ska en ombordanställd;
- införa varorna i samband med att han slutar sin anställning hos rederiet eller flygföretaget eller hos annan som driver rörelse ombord, eller
- göra ett uppehåll i tjänstgöringen ombord för semester eller annan ledighet och ledigheten avses vara minst 15 dagar, eller
- är bosatt i Sverige och har vistats utomlands minst 15 dagar

Jag arbetar som hovmästare på en passagerarfärja som trafikerar Sverige - Tyskland, får jag ta med mig varor hem som jag köpt i Tyskland?

Du räknas som vilken resande som helst, vilket innebär att du får ta med dig alkohol och tobaksvaror under förutsättning att det är för ditt eget bruk eller gåva till närstående. ingen värdegräns finns heller för andra varor.

Resa med hund och katt

Om jag kommer från Norge, men passerar via Finland in i Sverige med min hund/katt, måste jag stanna i tullen då?

Ja, det måste du. Enda gången som hundar och katter inte behöver anmälas till Tullverket vid gränspassage, är om du reser mellan Sverige och Norge, och att djuret då uppfyller kraven för införseln.

Om du som är bosatt i ett EU-land anmäler din hund eller katt via internet innan du reser, behöver du inte kontakta Tullverket när du passerar gränsen, det vill säga att du kan välja blå eller grön fil eller gång när du passerar tullfiltret.

Anmäla hund och katt via internet (digital tjänst)

Hur får jag tag på en veterinär vid gränsen?

Ta kontakt med Jordbruksverket på telefon: 036-15 50 00.

Jag tänker ta med mig min kanin på charterresan till Kanarieöarna, vad gäller för bestämmelser?

Ta kontakt med spanska ambassaden för att få reda på om de har några införselbestämmelser till Kanarieöarna. Däremot behöver du inget införseltillstånd till Sverige då du kommer hem, om du ägt kaninen i 6 månader eller från kaninens födsel.

Var får jag tag på ett djurpass till min katt?

Det kan du köpa hos din veterinär.

Vad ska jag göra om jag tappar bort djurpasset för min hund när jag är utomlands på semester?

Då får du gå till en veterinär i det land där du är på semester för att få ett nytt utfärdat.

Vapen och farliga föremål

Jag har bjudit in en bekant från Tyskland för att jaga älg här i Sverige, vad är det för bestämmelser som gäller?

Din bekant ska ha ett europeiskt vapenpass som är utfärdat av behörig myndighet i hemlandet för de vapen och ammunition som medförs. Införseltillstånd ska sökas hos polisen på den ort där inresa till Sverige kommer att ske. Observera att detta bör göras i god tid före beräknad ankomst! För mer information om införseltillstånd, besök Polisens webbplats.

Vid ankomsten till Sverige ska din bekant uppsöka tullen för att deklarera vapen och ammunition och fylla i Tullverkets blankett Deklaration för skjutvapen och ammunition för jakt/tävling/genomresaWord.

När din bekant åker hem igen efter jakten så ska han/hon uppsöka tullen vid utresan och deklarera vapen och eventuell ammuntion för utförsel, samt återlämna ett exemplar av den blankett som fylldes i vid inresan.

Jag ska åka till en vapenmässa i Frankrike och köpa ett gevär, vad är det som gäller då jag kommer hem till Sverige?

För att få ta med vapnet in i Sverige krävs det att du har ett införseltillstånd från svensk polis på införselorten. Men om du redan vet vilket vapen du ska köpa kan du söka licens för det vapnet hos polisen på din bostadsort. Du har givetvis anmälningsplikt hos Tullverket vid gränspassagen där du ska visa upp vapen och licens eller införseltillståndet. Du ska också ha fyllt i Tullverkets blankett Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen för annat ändamål än tillfällig jakt eller tävlingPDF. Observera att du måste också ha ett överföringstillstånd för vapnet som utfärdas av behörig myndighet i utförsellandet inom EU.

Jag ska åka och tävla i pistolskytte i USA, vad ska jag tänka på?

Ta kontakt med den Amerikanska ambassaden för att ta reda på vad de har för bestämmelser om införsel dit. När du lämnar Sverige så har du också anmälningsplikt till Tullverket. Anmälan gör du på vår tjänst Skjutvapendeklaration.

Adresser och telefonnummer till andra länders ambassader och konsulat i Sverige hittar du på denna länk till Utrikesdepartementet.

Min son är i Thailand och vill ta med sig karatepinnar hem till Sverige, går det bra?

För att få ta in karatepinnar till Sverige krävs införseltillstånd från polisen. Införsel av karatepinnar, knogjärn, blydaggar, butterflyknivar och dyligt är reglerat i "Förordning om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål".

Jag har hittat en försäljare i Spanien som säljer knivar via internet. Där har jag hittat en snygg Butterflykniv som jag tänkte köpa. Är det möjligt?

Eftersom butterflyknivar räknas som farliga föremål i "Förordning om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål" så måste du ha tillstånd från Polisen för att få införa dessa knivar till Sverige.

Jag ska åka till Australien och dyka efter fisk. Jag tänkte då passa på att köpa ett harpungevär. Får jag sen ta med det hem till Sverige?

En del harpunvapen är tillståndspliktiga, och då krävs det införseltillstånd från svensk polis.

Om harpunvapnets harpun drivs ut med explosiva ämnen, kolsyra, komprimerad luft eller spiralfjäder är de tillståndspliktiga.

Harpunvapen vars harpun drivs ut med gummikabel är också tillståndspliktiga om avståndet  mellan handtaget och bågens främsta del överstiger 50 cm. Har harpunvapnet fler gummikablar än en är de också tillståndspliktiga för införsel till Sverige.

Kan jag beställa en ljuddämpare till min älgstudsare via internet från USA?

Tänk på att en ljuddämpare räknas som vapen enligt vapenlagen varför du behöver ett införseltillstånd från polisen.

Om du har fått tillstånd för införsel av ljuddämpare så ska du betala införselavgifter som tull och moms till Tullverket.

Jag ska åka till USA på semester och vet att man kan köpa tomhylsor och kulor billigt där. Är det okej eller måste jag ha något tillstånd att föra in det i Sverige?

Du kan ta med det till Sverige utan något speciellt tillstånd eftersom det inte räknas som ammunition i vapenlagen. Dock får  tändhatt inte införas utan tillstånd eller vapenlicens eftersom tändhatt räknas som ammunition. Tänk på att du får ta med dig övriga varor för maximalt värde på 4300 kronor om du reser med ett kommersiellt fartyg eller flyg. Åker du på annat sätt så är det för maximalt 3000 kronor som du inte får överstiga utan att betala tull och skatt. I detta belopp ingår samtliga varor (utom sprit och vin) som du köpt under resan.

Läkemedel

Min syster ska komma på besök i två veckor och hon medför en värkmedicin som är klassad som narkotiskt läkemedel här i Sverige, vad är det för bestämmelser som gäller?

Det beror på vilken typ av narkotiskt läkemedel det är. Är det klassat enligt förteckning II eller III i läkemedelsverkets förteckning så får din syster ha med sig för 5 dagars förbrukning och kunna visa att det är för hennes personliga bruk.

Om läkemedlet är klassat enligt förteckning IV eller V får din syster ha med sig för 3 veckors förbrukning, eller om hon bara tillfälligt ska vistas här, för den tid som hon stannar, eller högst 3 månader.

Om din syster kommer från ett annat Schengenland får hon medföra narkotiskt läkemedel för upp till 30 dagars förbrukning. För vissa narkotiska läkemedel krävs ett Schengenintyg för införsel för upp till 30 dagars förbrukning. Observera att införsel för 30 dagars förbrukning inte gäller för personer som är bosatta i Sverige.

Jag har en bekant i Grekland som ska komma och hälsa på och hon har diabetes. Går det bra för henne att ta med sig sina sprutor till Sverige?

Ja det går bra, men hon ska kunna styrka att sprutorna är för hennes eget bruk genom till exempel recept på medicin eller annat intyg från läkare.

Kan jag beställa läkemedel via internet?

Läkemedel från ett land utanför EES* får inte tas in i Sverige via post eller annan typ av försändelse utan tillstånd från Läkemedelsverket.

Om det är ett receptbelagt läkemedel från ett annat EES-land krävs att behörig förskrivare (exempelvis läkare) har skrivit ut läkemedlet åt dig. Alla läkemedel som beställs ska komma från ett apotek eller liknande.

Läkemedlet ska vara för ditt eget personliga bruk.

Narkotikaklassade läkemedel får inte tas in i Sverige via post eller annan typ av försändelse.

Du kan läsa mer om införsel av läkemedel på  Läkemedelsverkets webbplats.

Övriga frågor

Jag funderar på att importera kläder. Vad kostar det och vad ska man tänka på?

Vid import av kläder får du räkna med att betala 12 procent i tull och 25 procent i moms. Tullen beräknar du på tullvärdet som är din totala kostnad för varan inklusive frakt och försäkring. Momsen beräknar du sedan på tullvärdet och framräknat tullbelopp.

Ibland kan du behöva en export/importlicens när du importerar kläder. Det beror på vad det är för en vara och i vilket land den är tillverkad. Licens ansöker du om hos Kommerskollegium.

Får jag köpa en bil i Frankrike och ta med den hem till Sverige?

Det är ingen tullfråga eftersom du tänker köpa bilen i ett annat EU-land. Däremot bör du ta kontakt med Transportstyrelsen, bilregistret för frågor angående registrering, fordonsskatt och registreringsskyltar. Transportstyrelsens fordonssektion svarar på tekniska frågor och frågor om avgasrening. Om du som privatperson köper ett nytt fordon svarar Skatteverket på dina frågor om momsbetalning.

Får jag föra in dopingmedel till Sverige?

Du får bara föra in dopningsmedel till Sverige för medicinskt eller vetenskapligt bruk.

Vill du föra in dopningsmedel för annat än personligt bruk måste du ha tillstånd från Läkemedelsverket eftersom det anses som läkemedel.
 
Läkemedel som klassas som dopningsmedel får du föra in utan tillstånd om du har det med dig som resande och det är avsett för medicinskt ändamål och personligt bruk. Vid varje inresa får du ta med en mängd som motsvarar högst fjorton dagars förbrukning. Dopningsmedlet ska vara utskrivet på recept av godkänd förskrivare.

Vad gäller för import av kosttillskott?

Kosttillskott är ett stort begrepp och kan innebära att produkten klassas som läkemedel i Sverige. För att importera läkemedel behöver du ett särskilt tillstånd. Kontakta Läkemedelsverket för mer information.   

Andra kosttillskott, som inte är läkemedel, går som regel under begreppet livsmedel. Tullavgiften kan variera beroende på varans sammansättning och från vilket land den kommer.

Jag är på semester i Indien och åt en jättegod maträtt som innehöll en jättegod korv gjord på kyckling. Nu undrar jag om jag får ta med mig ett kilo av denna korv till Sverige?

Inga kött- eller mejeriprodukter får tas in i Sverige från ett land utanför den Europeiska unionen utan tillstånd från Jordbruksverket. Generellt så beviljar Jordbruksverket inga sådana tillstånd för privatpersoner. Det finns vissa undantag som exempelvis modersmjölksersättning i pulverform.

I Finland kan man köpa så kallad röd diesel som är billigare än den vanliga dieseln. Får jag tanka den i mitt fordon och köra på den i Sverige?

Sen den 1 januari 2008 är det inte tillåtet att tanka och köra på märkt olja (röd diesel) i ett motorfordon i Sverige. Om du blir stoppad av tull- eller polispersonal kan du få betala en särskild avgift som debiteras av Skatteverket. Avgiften är 10 000 SEK för personbil, lätt lastbil och lätt buss. Tyngre fordon får en högre avgift beroende på motorfordonets skattevikt.

Jag ska resa till Frankrike och ska ta med mig 250 000 SEK för att köpa en lägenhet, måste jag anmäla utförseln av pengarna till tullen?

Eftersom du ska resa till ett annat EU-land så behöver du inte anmäla utförseln. Om du däremot skulle resa till ett land utanför EU, så skulle du vara tvungen att anmäla utförseln till tullen. Detta eftersom den som ska föra ut kontanta medel som motsvarar 10 000 euro eller mer måste anmäla detta. Observera att en del EU länder har anmälningsplikt även inom EU!

Jag har köpt en vara från ett land utanför EU men måste skicka tillbaka den till avsändaren på grund av att varan var fel, trasig eller i fel storlek.

Skicka ett brev till oss där du uppger det tull-id din sändning fick vid importen. Förklara varför du skickar tillbaka varan till avsändaren och bifoga en kopia av fakturan från säljaren. Skicka också med handlingar som visar att du returnerat varan, till exempel en bekräftelse från säljaren att han tagit emot de returnerade varorna eller en kopia av ditt kontoutdrag där det framgår att säljaren återbetalt köpesumman.

Jag fick en födelsedagspresent från min mormor i USA. Både jag och givaren är nu förtvivlade över att gåvan blev belagd med en massa avgifter.

En gåva blir avgiftsfri om den skickas från en privatperson till en privatperson och värdet är max 500 kronor. Undantag för tobak och alkohol.

Värdet på gåvan är det samma som handelsvärdet i avsändningslandet. Frakt och försäkring ska inte ingå.

Om värdet på din gåva är mer än 500 kronor får du betala tull, mervärdesskatt och eventuellt andra avgifter. Observera att vissa varor är tullfria.

Innehåller paketet tobak eller alkohol ska du som mottagare betala punktskatt och moms. Dessutom är det begränsningar på hur mycket tobak, alkohol, parfym och eau de toilette en gåva får innehålla.

Observera att du måste ha fyllt 18 år för att ta emot tobaksvaror och 20 år för att ta emot alkoholvaror.

Jag måste skicka min vara på reparation, hur ska jag göra?
För privatpersoner som skickar ut en vara för reparation som postpaket kan ansöka om passiv förädling på importdeklarationen när din vara kommer tillbaka eller så kan du lämna en exportdeklaration fysiskt över disk till närmaste tullklareringsexpedition. När varorna kommer tillbaka så måste du tala om för transportören (till exempel Posten) att detta är en import efter reparation och ge dem en kopia av inlämningskvittot eller exportdeklarationen du fick när du skickade varan. Du behöver en faktura eller liknande från företaget som reparerar som säger att det är en reparation. Med hjälp av dessa kan de göra en importdeklaration med ansökan om passiv förädling.

Är det en garantireparation behöver du inte betala någon tull eller moms. Om du måste betala för reparationen ska du betala tull på reparationskostnader, samt moms på reparationskostnader + tullavgift.  

Har beställt en tröja från ett företag i USA. Har inte fått något paket än. Har skickat efterlysning via deras webbplats. Kan man spåra om ett paket har "fastnat" i tullen?

Tullverket hanterar inte några försändelser, det sköts av en speditör eller av Postnord.

Är det en speditör som hanterar din försändelse tulldeklarerar de varan till oss och meddelar dig när den är klar för utlämning. I så fall ska du ta kontakt med speditören om du inte har fått din försändelse.

Om det är Postnord som är har ansvaret för försändelsen, ska du vända dig till dem. Postnord kan med hjälp av det utländska inlämningsnumret se om din försändelse har kommit till Sverige. Tag kontakt med avsändaren för att få det utländska inlämningsnumret.

Mer information om paket och brevförsändelser kan du få av Postnords kundtjänst, 0771 – 33 33 10.

I Thailand förekommer ju plagiat och kopior. Är det tillåtet att importera sådant?

Varumärkesförfalskning och piratkopiering förekommer överallt i världen och alla sorters varor förfalskas i dag, exempelvis kläder, skor, solglasögon, väskor men även batterier, läkemedel, bil- och flygplansdelar.

Tänk på att många förfalskade varor säljs via internet och att Tullverket har befogenhet att stoppa försändelser som misstänks innehålla varumärkesförfalskningar. 

Tullverket kontakar då den aktuella rättighetshavaren som kan driva ärendet vidare mot importören om de anser att produkten gör intrång i deras rättigheter. I de allra flesta fall sker en överenskommelse mellan rättighetshavare och importör vilket innebär att godset förstörs under tullkontroll, dessutom kan du som importör i vissa fall få betala skadestånd till rättighetshavaren.

Att köpa förfalskade varor – vad innebär det?PDF

Vad gäller när jag ska segla hit min båt från Norge som turist under sommaren?

I samband med din vistelse i Sverige kan du använda din båt temporärt i 18 månader. Båten får bara användas för privat bruk. Om du inte har varor ombord som behöver förtullas, har du ingen anmälningsplikt.

Vad ska jag göra om det inte finns någon tullpersonal på plats då jag kommer till Sverige med varor eller djur som jag vill förtulla eller anmäla för införsel?

På tullplatser som kan vara obemannade ska det finnas anslag om vart man ska vända sig för att få kontakt med tullen. Om anslag skulle saknas av någon anledning kan du ringa till Tullverkets underrättelse- och kommunikationscentral (TUK) på telefon: 08-405 05 70 för att få hjälp.

Var ska jag ringa när Tullverkets växel är stängd?

Då ska du ringa till Tullverkets underrättelse- och kommunikationscentral (TUK) som är öppen dygnet runt årets alla dagar på telefon: 08-405 05 70.

Jag ska resa till Spanien på semester som också är ett Schengenland, måste jag då ta med mitt pass?

Vid resa till Schengenland behövs inte pass för själva gränspassagen, däremot kan du behöva styrka din identitet och medborgarskap vid vistelse i Spanien. Identiteten ska kunna styrkas antingen med ett pass eller det nationella ID-kortet.

Läs mer om pass och nationellt ID-kort på Polismyndighetens webbplats.

Jag ska flyga från Arlanda och undrar vad jag får ta med mig genom säkerhetskontrollen?

Det är inte Tullverket som arbetar med eller ansvarar för säkerhetskontrollen inför en flygresa. Det är Transportstyrelsen som är ansvarig myndighet och du kan läsa mer om säkerhetskontroller på deras webbplats.

Hittade du vad du sökte?
Ja Nej
Vad kan vi förbättra på sidan?
Jag är kvinna man annat Varför frågar vi?
Tack för att du tog dig tid. Ditt svar hjälper oss att förbättra vår webbplats.


Uppdaterad: 2016-09-23

A-Ö  •  Kontakta oss  •  Prenumerera på information  •  Om kakor (Cookies)

Meny