Tullverket

På tullverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Jag förstår
Tullverkets logotyp. Tillbaka till startsidan

Excise Movement Control System, EMCS

Excise Movement Control System, EMCS är ett system för enklare och mer enhetlig punktskattekontroll inom EU. Systemet infördes den 1 januari 2011 och ersatte det tidigare ledsagardokumentet på papper.

1 april 2014

Riksdagen har beslutat att från och med den 1 april 2014 ska elektroniska administrativa dokument, e-AD i EMCS, användas även vid import och vid helt nationella flyttningar av alkoholvaror samt av vissa tobaks- och energiprodukter. Hittills har e-AD enbart använts vid export och vid flyttningar till och från andra EU-länder av sådana varor.

Vad gäller vid export?

Kommissionen har bestämt att vid indirekt export ska Export Control System, ECS, användas för bekräfta utförseln av obeskattade punktskattepliktiga varor. I Sverige ska även den direkta exporten av obeskattade punktskattepliktiga varor utförselbekräftas i ECS, läs mer längre ner.

Endast exportföljedokument, EAD, som kan skrivas ut efter att export medgetts följer sändningen till utfartstullkontoret. I Sverige har beslutats att det elektroniska administrativa dokumentet, e-AD, ligger vilande hos Skatteverket i väntan på att utfartstullkontoret, i ECS, har bekräftat att varorna lämnat EU. Uppgifter från ECS sänds vidare till Skatteverket som jämför dessa uppgifter med uppgifterna i e-AD.

Export av obeskattade punktskattepliktiga varor

Vid export av obeskattade punktskattepliktiga varor ska e-AD ha upprättats. Ett sådant skapas genom att vissa uppgifter skickas till EMCS. Om uppgifterna godkänns av Skatteverket tilldelar EMCS transporten en unik administrativ referenskod, ARC, som är 21 tecken lång, och ett e-AD upprättas. ARC ska tillsammans med ytterligare uppgifter anges i fältet "Summarisk deklaration/Tidigare handlingar" (ED, fält 40) när exportdeklaration lämnas. Detta är viktigt för att utförseln av varorna ska kunna bekräftas i EMCS när sändningen har lämnat EU.

Fältet för "Tidigare handlingar" i exportdeklarationen har tre delfält och uppgifterna ska anges enligt följande exempel: "Z-AAD-10SEXXXXXXXXXXXXXXXXX001".

  • Z står för tidigare handling och anges i delfältet "Tidigare handlingar, kategori".
  • AAD är dokumentkoden som står för e-AD och anges i delfältet  "Tidigare handlingar, typ".
  • 10SEXXXXXXXXXXXXXXXXX001, det 21 tecken långa identitetsnumret, ARC,  plus varupostnummer i e-AD. 10SE är årtalet plus nationalitetsbeteckningen. Som avslutning kommer varupostnumret med tre siffror, varupost 1 har nummer 001. Uppgiften anges i delfältet "Tidigare handlingar, identitet".

En varupost i e-AD ska alltså motsvara en varupost i exportdeklarationen. Flera e-AD kan deklareras i en exportdeklaration.

Direkt export

Vid direkt export används i normalfallet inte ECS, men vid direkt export av punktskattepliktiga varor används ECS.

När hänvisning finns till e-AD i en svensk exportdeklaration ska varorna utförselbekräftas elektroniskt i ECS av tulltjänsteman vid svenskt utfartstullkontor.

För att uppmärksamma utfartstullkontoret kan hänvisning göras exempelvis genom att en etikett i avvikande färg med en text som anger att sändningen omfattar punktskattepliktiga varor fästs på EAD.

Vad gäller vid import?

En registrerad avsändare måste utfärda ett e-AD i EMCS för att flyttningar ska göras under skatteuppskov från en importplats till ett skatteupplag beläget i Sverige. Skatteuppskov innebär att punkskatten ska betalas till Skatteverket.

För att kunna utfärda ett e-AD i EMCS måste du vara godkänd av Skatteverket som registrerad avsändare samt ha ställt en flyttningssäkerhet (tidigare kallad transportsäkerhet) till Skatteverket.

Om du inte utfärdar ett e-AD i EMCS eller om du inte har ställt en flyttningssäkerhet har flyttningen inte skett under skatteuppskov. Då ska punktskatten betalas till Tullverket.

Du behöver tull-id för att kunna upprätta e-AD i EMCS

Innan sändningen anmäls till övergång till fri omsättning och innan varorna flyttas under skatteuppskov ska du upprätta e-AD i EMCS. För att du ska kunna göra det krävs att du anger tull-id i e-AD:et.

Detta tull-id måste du få fram på ett sådant sätt att varorna inte övergår till fri omsättning. Detta därför att det krävs att ARC-numret (=det nummer som e-AD:et tilldelas) anges i importdeklarationen innan sändningen övergår till fri omsättning. Genom detta framgår att den registrerade avsändaren tar på sig ansvaret för förflyttningen av varorna från platsen för import till skatteupplaget.

Du kan använda normalt deklarationsförfarande eller förenklat deklarationsförfarande för att få fram ett tull-id utan att varorna övergår till fri omsättning. *

För EDI-system som kan tilldela importdeklarationen tull-id utan att den skickas till Tullverket behöver de elektroniska meddelandena DNU eller HNU inte användas. För övriga EDI-ärenden och för TID-ärenden är det de elektroniska meddelandena DNU eller HNU som ska användas. När du har ditt tull-id ska du upprätta en e-AD i EMCS. När e-AD upprättas tilldelas transporten en unik administrativ referenskod, ARC, som är 21 tecken lång. En varupost i e-AD ska motsvara en varupost i importdeklarationen. Det är också möjligt att utfärda ett separat e-AD för varje varupost i importdeklarationen.

* Lokalt klareringsförfarande kan inte användas, därför att ALI inte går att skicka in med angivande av ARC-numret.

När e-AD har upprättats i EMCS ska ARC-numret anges i importdeklarationen

När e-AD har upprättats ska du komplettera importdeklarationen med ARC-numret. För EDI-ärenden, andra än de där EDI-systemet har tilldelat ärendet ett tull-id, gör du detta genom att använda meddelande DRT om du tidigare har använt meddelande DNU, och om du tidigare har använt dig av meddelande HNU gör du detta genom att använda dig av meddelande HRT. För TID-ärenden går du in på ditt påbörjade och sparade ärende.

I fältet ”Tidigare handlingar” i importdeklarationen anges enligt följande exempel: ”Z-AAD-14SEXXXXXXXXXXXXXXXXX001”.

  • Z står för tidigare handling och anges i delfältet ”Tidigare handling, kategori”.
  • AAD är dokumentkoden som står för e-AD och anges i delfältet ”Tidigare handlingar, Typ”.
  • 14SEXXXXXXXXXXXXXXXXX001, det 21 tecken långa identitetsnumret, ARC, plus varupostnummer i e-AD. 14SE är årtalet plus nationalitetsbeteckningen. Som avslutning kommer varupostnumret med tre siffror, varupost 1 har nummer 001. Uppgiften anges i delfältet ”Tidigare handlingar, identitet”.  

Varorna måste ha övergått till fri omsättning för kunna flyttas under skatteuppskov

När importdeklarationen har kompletterats med ARC-numret kan klarering begäras antingen elektroniskt eller hos en klareringsexpedition. Nedan tas endast upp hur man gör för att klarera ett ärende elektroniskt.

Om du för EDI-ärenden har använt dig av meddelande DNU begär du klarering genom att använda DBK och om du tidigare har använt meddelande HNU begär du klarering genom att använda HBK. För EDI-ärenden med system som kan tilldela importdeklarationen tull-id utan att den skickas till Tullverket, begärs klarering genom meddelande DNK eller HNK.

För TID-ärenden begärs elektronisk klarering genom att använda webbformuläret Begäran om klarering, som du hittar på tullverket.se.

Först när importdeklarationen har skickats in och varorna har övergått till fri omsättning kan varorna flyttas under skatteuppskov från importplatsen.

Hittade du vad du sökte?
Ja Nej
Vad kan vi förbättra på sidan?
Jag är kvinna man annat Varför frågar vi?
Tack för att du tog dig tid. Ditt svar hjälper oss att förbättra vår webbplats.


Uppdaterad: 2015-07-16

A-Ö  •  Kontakta oss  •  Prenumerera på information  •  Om kakor (Cookies)

Meny