Tullverket

På tullverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Jag förstår
Tullverkets logotyp. Tillbaka till startsidan

AEO, godkänd ekonomisk aktör

AEO, Authorised Economic Operator, är ett EU-gemensamt tillstånd. Syftet är att skapa en ökad säkerhet i världen samt en effektiv och enhetlig tullhantering i EU. En AEO-status är giltig i alla EU-medlemsstater.

Alla företag, oavsett storlek, som ingår i försörjningskedjan kan ansöka om att bli AEO. Det gäller tillverkare, exportörer, speditörer, lagerhållare, tullombud, transportörer och importörer.

Det finns två typer av AEO-tillstånd:

  • AEOC – Tullförenklingar. 
  • AEOS – Säkerhet och skydd.

De båda tillstånden kan innehas samtidig och ett kombinerat tillstånd (AEOC/AEOS) utfärdas då.

Detta gäller för dig som redan har AEO-status

Befintliga AEO-certifikat kommer att omprövas av Tullverket. De som idag har ett AEO-certifikat kommer att kontaktas. När Tullverket bedömt att ni uppfyller kraven kommer AEO-certifikatet att återkallas och ett nytt beslut om AEO-tillstånd att utfärdas. Omprövningarna kommer ske löpande från 1 maj och beräknas vara klara i december 2016.

Frågor och svar om omprövningen av AEO-certifikat

EU-gemensamma riktlinjer

AEO-riktlinjer finns till för både tullmyndigheter och ekonomiska aktörer för att se till att begreppet "godkänd ekonomisk aktör (AEO)" tolkas och tillämpas på ett enhetligt sätt samt för att garantera öppenhet och likabehandling av ekonomiska aktörer.

Riktlinjerna är inte juridiskt bindande utan är av förklarande karaktär. Riktlinjerna utgör ett samlat dokument som tillsammans med bilagorna täcker alla de viktigaste verktyg som används under AEO-ansökan och behandlingen av sådana ansökningar.

Europeiska kommissionens riktlinjer för godkända ekonomiska aktörerPDF

Fördelarna som AEO

Statusen som AEO innebär en stämpel för god kvalitet och säkerhet för företag och dess handelspartners.

En AEO-status innebär att företaget

  • får en enklare tillståndshantering – AEO-kriterier återfinns i flera andra tillstånd
  • löper mindre risk att varuflödet till och från unionen blir utsatt för kontroll
  • kan lämna önskemål om kontrollplats
  • möjlighet till nedsättning för samlad garanti (CGU)
  • säkerställer en god kvalitet och intern kontroll genom att se över rutiner, flöden och system. Detta leder till att risken för fel i tullhanteringen minskar.
  • har möjlighet att använda sig av ömsesidigt erkännande.

Tullverket tilldelar företaget AEO-tillståndet efter att ha granskat att villkor och kriterierna är uppfyllda.

Mer information

Läs om tillståndet och hur du ansöker 
Framtida tullhantering 

Hittade du vad du sökte?
Ja Nej
Vad kan vi förbättra på sidan?
Jag är kvinna man annat Varför frågar vi?
Tack för att du tog dig tid. Ditt svar hjälper oss att förbättra vår webbplats.


Uppdaterad: 2016-08-31

A-Ö  •  Kontakta oss  •  Prenumerera på information  •  Om kakor (Cookies)

Meny