Tullverket

In focus

Cash control

All travellers entering or leaving the EU with € 10 000 or more in cash must declare the sum to Customs.

Declare cash online

  • 2017-02-15

    GD tydliggör Tullverkets ståndpunkt på DN Debatt

    Generaltulldirektör Therese Mattsson står tillsammans med fyra andra myndighetschefer bakom den debattartikel som Dagens Nyheter publicerade i dag den 15 februari. Budskapet är att en dom i EU-domstolen om datalagring hos teleoperatörer försvagar myndigheternas möjligheter att utreda brott. Myndighetscheferna pekar på vikten av att frågan får en snabb lösning.
  • 2017-02-08

    Att tänka på när du exporterar varor under punktskatteuppskov

    Det är mycket att tänka på när du exporterar varor under punktskatteuppskov. Här får du en lista med sådant som du behöver tänka på för att det ska bli rätt från början.