Tullverket

In focus

Online registration simplifies for travellers

A citizen of an EU country travelling to Sweden can report pet dogs, cats, cash and weapons on Swedish Customs’ website in beforehand. When passing the border you simply choose the green or blue customs channel, without contacting a customs officer.

  • 2017-06-21

    Nytt system för att söka tillstånd – skaffa behörighet redan nu

    Kommer du att behöva söka tillstånd från Tullverket i höst? Då är det bra att skaffa behörighet till Tullverkets webbtjänster redan nu så att du är säker på att ha tillgång till det nya tillståndssystemet när du ska söka tillståndet.
  • 2017-06-01

    Varor från tillfälligt lager till tullager

    Varor som kommer till Sverige från ett land utanför EU ska anmälas till Tullverket. Med det nya tullagerförfarandet kan varor lämnas ut från ett tillfälligt lager och direkt befordras till ett tullager.