Tullverket - Vägledning klassificering http://www.tullverket.se/sv/foretag/nyheter/nyheteromtulltaxan/nyheteromvagledningklassificering.4.1595a16515ebddfed514f2.html Nyheter om vägledning klassificering sv Tullverket SiteVision 4.2.4 Fri, 16 Mar 2018 09:20:27 +0100 Beslut i klassificeringsfrågor Klassificering enligt KN-nr 7202 29 90 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.285c35fd161749ca47c763.html Tue, 13 Mar 2018 10:38:31 +0100 Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) Ändringar till kapitel 4202 och 8473 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningartilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.285c35fd161749ca47c650.html Fri, 23 Feb 2018 13:12:28 +0100 Beslut i klassificeringsfrågor Klassificering till KN-nummer 3302 90 90 och 3808 91 10 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.285c35fd161749ca47c31a.html Fri, 16 Feb 2018 12:38:43 +0100 Beslut i klassificeringsfrågor Klassificering till KN-nummer 8424 89 70 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.285c35fd161749ca47c1cf.html Wed, 14 Feb 2018 16:08:13 +0100 Förklarande anmärkning till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) Ändring till kapitel 12 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningtilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.285c35fd161749ca47c19e.html Mon, 12 Feb 2018 07:28:30 +0100 Förklarande anmärkning till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)  Ändring till kapitel 85 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningtilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.285c35fd161749ca47cfd.html Mon, 12 Feb 2018 06:59:25 +0100 Beslut i klassificeringsfrågor Klassificeringar till 1901 90 99 upphör http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.285c35fd161749ca47ceb.html Wed, 31 Jan 2018 09:41:57 +0100 Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) Ändring till kapitel 2309 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningartilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.1595a16515ebddfed512e02.html Mon, 22 Jan 2018 07:58:55 +0100 Beslut i klassificeringsfrågor Klassificering till KN-nummer 8543 70 90 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.1595a16515ebddfed512bb5.html Fri, 19 Jan 2018 08:20:15 +0100 Beslut i klassificeringsfrågor Klassificering till KN-nummer 6302 22 90 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.1595a16515ebddfed512b6d.html Wed, 10 Jan 2018 16:48:17 +0100 Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN)  Ändring till kapitel 27 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningartilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.1595a16515ebddfed512a31.html