Tullverket - Vägledning klassificering http://www.tullverket.se/sv/foretag/nyheter/nyheteromtulltaxan/nyheteromvagledningklassificering.4.1595a16515ebddfed514f2.html Nyheter om vägledning klassificering sv Tullverket SiteVision 4.5.0.2 Thu, 28 Jun 2018 14:05:28 +0200 Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) Ändring till FAKN-nr 3824 99 92 och 3824 99 93 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningartilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.4481397d16411b864652f1.html Thu, 07 Jun 2018 15:03:40 +0200 Beslut i klassificeringsfrågor Klassificeringar till 2106 90 98 och 3924 90 00 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.4b9cdbde163ab2c5bdc2c0.html Tue, 05 Jun 2018 21:11:01 +0200 Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) Ändring till FAKN-nr 2939 71 00 och 2939 79 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningartilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.4b9cdbde163ab2c5bdc293.html Tue, 05 Jun 2018 20:53:29 +0200 Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) Ändring till FAKN-nr 1211 90 86 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningartilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.4b9cdbde163ab2c5bdc286.html Thu, 31 May 2018 10:11:16 +0200 Beslut i klassificeringsfrågor Klassificering till KN-nummer 6307 90 10 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.4b9cdbde163ab2c5bdc116.html Thu, 31 May 2018 10:01:28 +0200 Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) Ändringar till FAKN-nr 9503 00  http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningartilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.4b9cdbde163ab2c5bdc108.html Wed, 31 Jan 2018 09:41:57 +0100 Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen (FAKN) Ändring till kapitel 2309 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/forklarandeanmarkningartilldenkombineradenomenklaturenfakn.5.1595a16515ebddfed512e02.html Mon, 22 Jan 2018 07:58:55 +0100 Beslut i klassificeringsfrågor Klassificering till KN-nummer 8543 70 90 http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/beslutiklassificeringsfragor.5.1595a16515ebddfed512bb5.html