Tullverket - Framtida tullhantering http://www.tullverket.se/sv/foretag/nyheter/nyheteromframtidatullhantering.4.1595a16515ebddfed514bb.html Nyheter om framtida tullhantering sv Tullverket SiteVision 4.2.4 Fri, 26 Jan 2018 13:20:03 +0100 Ny genomförandeplan för programmet Elektronisk tull Det finns nu en ny version av Tullverkets genomförandeplan för programmet Elektronisk tull. Genomförandeplanen är den nationella projektplanen för införandet av den nya tullkodexen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nygenomforandeplanforprogrammetelektronisktull.5.1595a16515ebddfed512cee.html Thu, 17 Aug 2017 15:17:57 +0200 Statusrapport från EU-kommissionen Varje år publicerar EU-kommissionen en rapport som ger en översikt över vad som hänt under året samt status för implementeringen av den nya tullagstiftningen. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/statusrapportfraneukommissionen.5.5c3d004415b89fa6ac7157e.html Wed, 07 Jun 2017 14:25:22 +0200 Ytterligare funktioner för nya tullagerförfarandet Det finns nu ytterligare funktioner för tullagerförfarandet. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/ytterligarefunktionerfornyatullagerforfarandet.5.5c3d004415b89fa6ac79cc.html Mon, 15 May 2017 15:57:04 +0200 EU-gemensam hantering av tillstånd Den 2 oktober 2017 införs EU:s gemensamma system för hantering av tulltillstånd. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/eugemensamhanteringavtillstand.5.5c3d004415b89fa6ac7495.html Thu, 27 Apr 2017 09:17:10 +0200 Tullverket har påbörjat arbetet med den framtida exporten Arbetet med den framtida exportproceduren har påbörjats i Tullverket. Det är nu inne i sin analysfas och vi arbetar med att klargöra förutsättningarna för hur exportproceduren kan se ut i framtiden. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullverketharpaborjatarbetetmeddenframtidaexporten.5.5c3d004415b89fa6ac772.html Mon, 27 Feb 2017 10:28:26 +0100 Omprövning av tullagertillstånd med externa lagringsplatser Tullverket kommer inte att godkänna några anläggningar som drivs av en annan part än tillståndshavaren när myndigheten omprövar tillstånd till tullager. Du som får ditt företags tillstånd till tullager omprövat behöver därför se över de externa lagringsplatser som tillståndet omfattar idag. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/omprovningavtullagertillstandmedexternalagringsplatser.5.cab630d15a4bde13b6147.html Mon, 30 Jan 2017 15:00:01 +0100 Ny genomförandeplan beslutad Tullverket har beslutat om en ny version av genomförandeplanen som är den nationella projektplanen för implementeringen av den nya tullkodexen. Genomförandeplanen justeras varje år i samband med att Tullverkets verksamhetsplan beslutas. http://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/nygenomforandeplanbeslutad.5.792224361590183a4d3432f.html