Tullverket

Ledigt jobb

Tullverket söker chef för enheten verksamhetsservice

Administrationsavdelningen ansvarar inom Tullverket för områdena ekonomi, inköp och upphandling, lokaler samt intern service. Avdelningen ansvarar även för Tullverkets miljöledningssystem. Avdelningen består av en stab, fyra nationella enheter och har ca. 60 anställda. Avdelningen arbetar aktivt med utvecklings- och förvaltningsfrågor med nuvarande fokus på kulturfrågor, digitalisering och processorientering.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Du ansvarar för att strategiskt leda och styra enhetens uppdrag och mål. Det inbegriper att inrikta, utveckla, planera, följa upp, utvärdera och prioritera verksamhet, resurs och personal. I ansvaret finns styrande-, kontrollerande-, stödjande- och utförande uppdrag. Du ansvarar för enhetens resultat och har i ditt chefskap verksamhets-, personal-, ekonomi-, kommunikations- och förändringsansvar. Du är närmaste chef för områdescheferna. I rollen som enhetschef leder du områdescheferna. Du prioriterar och fördelar ansvar, mandat och arbetsuppgifter. Du ansvarar för den övergripande nationella operativa planeringen och samordningen, deltar i viktiga operativa uppdrag och ärenden samt svarar för att omvärldsbevakning sker inom ansvarsområdet. Du utför arbetsuppgifter som är relevanta för chefsansvaret samt svarar för ledande och styrande roller  som bl.a. kan kopplas till enhetens utvecklings- och förändringsarbeten.

I chefskapet ingår att stödja i frågor om intern service genom information, utbildning, rådgivning etc. I ansvaret och arbetsuppgifterna ingår kontinuerlig kontakt och dialog med såväl externa intressenter som med Tullverkets chefer och övriga nyckelpersoner som är av betydelse för genomförande av uppdragen.

Enhetschefen är underställd avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Varför arbeta hos oss:

Tullverket har viktiga uppgifter som ger Sverige välfärd och trygghet. Det är något som förenar och som vi är stolta över. Vi både underlättar den lagliga handeln och förhindrar den olagliga. Med fokus på resultat ser vi hela tiden till att bli bättre. För att Tullverket ska kunna genomföra sitt uppdrag behövs en support för verksamheten som gör den effektiv. Som chef för enheten för verksamhetsservicen har du möjlighet att bidra till att maximalt stödja verksamheten och verka för nationell styrning och enhetlighet som gör att vi använder våra resurser optimalt. Det kan ske genom att se till lokaler och kontorstjänster är ändamålsenliga och sköts väl, att fordon finns tillgängliga och är säkra samt att personalen får sina uniformer och tjänstekort. Du kan se till att det är lätt för verksamheten att få support och att arbetet görs på ett riktigt och klokt sätt. I aktiv samverkan och samarbete med andra, i alla delar av verksamheten och i alla ändar av landet, kan du ta ansvar för helheten och att vi hela tiden anpassar oss till en föränderlig värld. Med din insats kan vi sträva efter moderna och flexibla arbetssätt i ständig utveckling och förnyelse med inriktning på digitalisering och flödeseffektivitet. Vi erbjuder idag aktivitetsbaserade arbetsplatser som erbjuder många alternativa lokallösningar och som är utrustade med bra teknik där personalens kreativitet och samverkan utvecklar vår förmåga och kompetens. Du har en betydande roll i vidareutvecklingen och förvaltningen av detta. Tullverket arbetar målmedvetet med att utveckla ledar- och medarbetarskapet och ser det som centralt för att lyckas. Tillit, mod och ökad egenmakt ser vi som viktiga komponenter i det arbetet. I din roll kommer du uppskattas för ditt kommunikativa, proaktiva och behovsstyrda förhållningssätt.

Vi söker dig som har: 

 • lämplig utbildning som arbetsgivare bedömer är relevant utifrån tjänstens uppdrag
 • chef- och ledarskapsutbildning
 • flerårig erfarenhet av intern service i större organisation
 • flerårig erfarenhet som chef med verksamhets-, ekonomi- och personalansvar
 • erfarenhet av avtalsförvaltning
 • erfarenhet av fysisk säkerhet såsom med utrymningslarm, systematiskt brandskyddsarbete, inbrottslarm, inpasseringssystem
 • mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska samt mycket god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift
 • kunskap inom Microsofts Officepaket
 • erfarenhet av stödsystem för intern service
 • körkort, lägst behörighet B
 • svenskt medborgarskap.

Meriterande om du har erfarenhet av:

 • facility management
 • projektledning
 • förändringsledning     
 • kvalitet- och miljöledningssystem
 • intern service inom offentlig sektor
 • processtyrning     
 • chefskap för andra chefer.

Personliga egenskaper

Du är/har:

 • Affärsmässig och resultatinriktad
 • Samverkande, flexibel och lösningsorienterad
 • Drivande och utvecklingsbenägen
 • Strukturerad och noggrann
 • Inspirerande och engagerande
 • Kommunikativ och lyhörd
 • Yrkesmässig ämneskunskap, ger prov på specialistkompetens och sakkunskap inom det egna yrkesområdet. Utvecklas kontinuerligt i sin yrkesroll 
 • Ledaregenskaper, utvecklar andra genom delegering, överlåtande av ansvar samt coachning. Främjar andras yrkesmässiga och personliga utveckling

För befattningen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. 

Övrigt: 

PER 2018-558. 

Placeringsort: Stockholm, Göteborg eller Malmö. 

Resor inom och utom landet förekommer. 

Innan beslut om anställning kommer drogtest och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen innefattande registerkontroll utföras. Chefstester kan komma att genomföras.

För mer information och ansökan 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Jan Tamm, 08-405 04 11. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Ulf G Persson, 040-661 33 21 för Saco-S vid Tullverket, Katarina Hernhut, 08-456 52 65. 

Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/Meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 30:e augusti 2018. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.


Ansök här

Uppdaterad: 2017-01-17Captcha *