Tullverket

Ledigt jobb

Tullverket söker områdesansvarig till Enheten för verksamhetsservice

Administrationsavdelningen ansvarar för Tullverkets stödverksamhet inom områdena finansiell redovisning, inköp och upphandling, lokalförsörjning, fordonsförsörjning, diarium och arkiv samt verksamhetsservice. Avdelningen ansvarar också för Tullverkets miljöledningssystem. 

Administrationsavdelningen består av en stab, fem nationella enheter och har ca. 70 anställda. Enheten ansvarar för verksamhetsservice inom det administrativa området. Uppdraget består i att tillhandahålla och leverera varor och tjänster till Tullverkets verksamheter utifrån ett behovsstyrt tjänsteutbud som främst avser lokaler, fordon, kontor, konferens och beklädnad. 

Serviceverksamheten är indelad i fyra geografiska serviceområden (Stockholm, Göteborg, Malmö, Nord) och verksamheten bedrivs med bemanning på ett antal orter i landet. Enheten ansvarar för styrning av serviceverksamheten nationellt. För varje serviceområde finns en områdeschef. Enheten består av ca. 25 medarbetare fördelade på 6 orter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

I rollen som områdesansvarig leder och fördelar du det dagliga arbetet på orten enligt verksamhetens tjänstekatalog. Det innebär att du ansvarar för att inom de fem chefsansvaren hantera 

Verksamhetsansvar

 • Leda och utveckla den operativa verksamheten för att nå uppsatta mål och förväntat resultat i enhetlighet med beslutade processer och strategiska inriktningar.

Personalansvar

 • Säkerställa att medarbetare behandlas på ett hållbart och rättssäkert sätt från rekrytering till avslutad anställning

Budgetarbete

 • Analysera behov, bedriva verksamheten inom tilldelade budgetramar och säkerställa att resurserna används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, ta fram underlag till budget och prognoser

Förändringsledningsansvar

 • Skapa förutsättningar för medarbetare att ställa om till förändrade arbetssätt så att förändringen ger avsedd effekt

Kommunikationsansvar

 • Informera, förankra och föra dialog för att öka kunskap, acceptans och engagemang för prioriterade frågor. Ansvaret sträcker sig nedåt till den egna verksamheten, uppåt till närmsta chef och i sidled till andra verksamheter.

Områdesansvarige rapporterar till nationell chef för verksamhetsservice och ingår i enhetens egen chefsgrupp. 

Vi söker dig som har: 

 • 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
 • 3-års erfarenhet av ledarskap
 • 3-års erfarenhet av leveranser inom Facility Management
 • 3-års erfarenhet av budget -och resultatuppföljning
 • mycket goda kunskaper i svenska och kunskaper i engelska
 • god förmåga att uttrycka dig i tal som skrift
 • goda kunskaper i Microsofts Officepaket
 • körkort, lägst klass B för personbil
 • svenskt medborgarskap. 

Meriterande om du har: 

 • chefs- eller ledarskapsutbildning eller motsvarande relevant för arbetsuppgifterna (enligt Tullverkets bedömning) och som har inhämtats på annat sätt
 • för området relevant utbildning t.ex. ekonomi eller motsvarande som av Tullverket bedöms vara relevant
 • utbildning inom projektledning och/eller processtyrning
 • utbildning inom tjänsteleverans inom Facility management
 • ledning av utvecklings- och förbättringsprojekt/-arbeten
 • erfarenhet av LOU
 • arbete inom statlig verksamhet
 • erfarenhet av projektledning och/eller processtyrning
 • erfarenhet att arbeta i statlig myndighet
 • erfarenhet att arbeta i ABW-miljö. 

Personliga egenskaper 

Som ledare förväntas du involvera, ta till vara på idéer, kunskap och engagemang hos medarbetarna.

Vidare vill vi att du som områdesansvarig har erfarenhet av att driva förändringsarbete som omfattar utveckling och förändrade arbetssätt, processer och rutiner.

Som person och ledare är du tydlig och har en väl utvecklad muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga. Du har yrkesmässig ämneskunskap, ger prov på specialistkompetens och sakkunskap inom det egna yrkesområdet. Utvecklas kontinuerligt i sin yrkesroll. Ledaregenskaper, utvecklar andra genom delegering, överlåtande av ansvar samt coachning. Främjar andras yrkesmässiga och personliga utveckling. 

För dig är Tullverkets värdegrund helhetssyn, nytänkande och ansvarstagande viktiga ledord som präglar ditt ledarskap och arbetssätt.

Övrigt

Referensnummer PER 2018-9. 

Placeringsort: Göteborg. 

Resor inom landet förekommer. 

Tullverket och administrationsavdelningen står inför stora förändringar såväl verksamhets- som personalmässigt kopplat till både ett yttre och inre förändringstryck. Tullverket arbetar systematiskt och målinriktad med ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete som sträcker sig många år fram i tiden. Avdelningen utgör en viktig del i Tullverkets stödverksamhet vad gäller uppdrag som rör ansvar för såväl styrning, kontroll, stöd som utförande. I utvecklings- och förändringsarbetet utgör ledarskaps- och medarbetarskapsfrågorna ett viktigt fokus och Tullverket kommer med anledning av detta lägga stor vikt till de personliga egenskaperna vid rekryteringen. 

Innan en anställning kan komma i fråga kommer du att drogtestas. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass.  

För mer information och ansökan

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Annika Baurne, tel. 08-405 04 62. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, tel. 060-67 25 85. 

Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Mats Hansson, tel. 031-63 38 86 och för Saco-S, Katarina Hernhut tel. 08-456 52 65 och Anneli Mannerbjörk, tel. 031-63 37 06. 

Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/Meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 31:a januari 2018. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.


Ansök här


Hjälpte informationen på sidan dig? *Jag ärCaptcha *

Uppdaterad: 2017-01-17